Koronavirus

16.03.2020 08:54

Vzhledem k pandemii koronavirem bude se naše ordinace řídit doporučením které vydalo Sdružení praktických lékařu pro děti a dorost . Vzhledem k tomu, že naše pracoviště není dostečně vybaveno ochrannými pomůckami , dostatečným množstvím dezinfekce jsme nuceni omezit provoz ordinace a to následovně:

1, Čekárny budou uzamčeny, pacienti budou vpouštěni jen po domluvené telefonické návštěvě a budou vybaveni rouškou.

2, Pacienti vykazující příznaky respiračního onemocnění by měli nejprve svůj stav telefonicky konzultovat na tel.775277092

3,recepty budou rozesílány  elektronicky

4, OČR vystavíme po telefonické domluvě. e- neschopenky elektronicky.

 

Obecně , osoby s příznaky resp. infekce by měli raději zůstat doma a kontaktovat svého praktického lékaře telefonicky.Při pobytu mimo domov na nezbytně nutnou dobu by měli mít nasazenou ROUŠKU!!!!!

 

Preventivní prohlídky kojenců budou provedeny u zdravých dětí v předem domluvených termínech, aby se pacienti nehromadili v čekárně za přísných podmínek.

Očkování se budou nadále provádět, není vhodné ho odkládat.Ostatní preventivní prohlídky větších dětí se odkládají na neurčito.

 

Pacienti a rodiče v čekárnách PLDD s příznaky akutní respirační infekce- HOREČKA,KAŠEL,DUŠNOST...

1, Přichází do ordinace po předchozí telef. domluvě, konzultaci stavu. Lehčí řešíme po telefonu  v podezřelých případech a v situaci zhoršení pacientů v karanténě nutné směřovat na pracoviště ,která jsou vybavena ochrannými pomůckami.

2, Budou sami sebe a okoli chránit rouškou kterou si nasadí.

 

Pacienti suspektní pro nákazu koronavirem COVID-19 jsou pacienti s příznaky akutní respirační infekce po návratu z rizikové oblasti a pacienti kteří byli v přímém kontaktu s nakaženou osobou postupuji takto:

- pokud se u pacienta vyskytne alespoň jeden z příznaku- horečka, kašel, dušnost bez plně objasněné příčiny měl by neprodleně kontaktovat  Krajskou hygienickou stanici nebo linku 112, 155. Osobě s uvedenými příznaky je dopor.omezit kontakt s veřejností.