První pomoc

RYCHLÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA: 155

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO v Praze, tel.č. 224 919 293  - v případě požití chemických prostředků, léků či částí rostlin je nutné kontaktovat toto středisko a informovat se o správném postupu.